O nás

Antaree Solutions, s.r.o je rodinná firma, ktorá okrem iného poskytuje účtovné služby spoločnostiam, živnostníkom a fyzickým osobám od roku 1990.
Našimi prednosťami sú osobný prístup ku každému zákazníkovi, rýchlosť, kvalita a istota.
Zverte Vašu účtovnú agendu do našich rúk a venujte sa Vášmu biznisu!

Vyhľadávanie

RSS kanál

RSS komentáre

Prihlásenie

 

Jesenná akcia!

Sep 22

Ponúkame Vám lepšiu cenu za rovnaké služby. Cenu sme mohli znížiť kvôli lepšej optimalizácii pracovných výkonov a použitia systému online účtovania, kde si sami vystavujete faktúry ktoré potrebujete.

Naše online účtovníctvo funguje s použítím najmodernejších technológií, ktoré prispievajú k Vášmu pohodliu.
- vystavovanie faktúr online – už nemusíte kupovať drahý účtovný program a lámať si hlavu nad zákonmi. Faktúru si vystavíte sami prostredníctvom online systému. Potom ju pošlete partnerovi. My faktúru zaradíme do Vašich dokladov a zaúčtujeme. V prípade záujmu môžeme faktúru odoslať partnerovi poštou (platí sa samostatne).

doklady nemusíte nikam nosiť – v určený deň a hodinu si ich u Vás vyzdvihne kuriér a doručí nám ich. My ich spracujeme a pošleme Vám ich naspäť prehľadne zotriedené a založené do zakladačov.

pre daňové priznania a výkazy nemusíte nikam chodiť – pošleme Vám ich emailom alebo kuriérom spolu s pokynmi, ako ich správne podať a čo si so sebou zobrať

- máte otázku? zavolajte, napíšte alebo zaSkypujte nám kedykoľvek, keď sme online. Nepovieme Vás nie ani počas víkendu ani sviatku. Veď čas sú predsa peniaze!

Naše účtovníctvo online je určené pre všetkých, avšak najviac ho využijú:

- eshopy, ktoré sa nechcú zaoberať papierovaním

- živnostníci, ktorí nechcú kupovať drahý program na faktúry

- všetci podnikatelia, ktorí chcú mať prehľad o účtovníctve kedykoľvek.

Teraz akciová cena 90EUR bez DPH (cena sa stanoví podľa zložitosti účtovného prípadu a podľa skutočného počtu účtovných dokladov – ozvite sa nám kvôli kalkulácii).

Vaše otázky očakávame v sekcii Kontakt.

 

Podvojné účtovníctvo

Okt 16

Rozdiel medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom je v tom, že živnostník má možnosť vybrať si, aké účtovníctvo bude viesť. Na rozdiel od obchodnej spoločnosti, ktorá je zo zákona povinná viesť účtovníctvo podvojné. Ďalším rozdielom je aj to, kedy príjmy a výdavky vstupujú do zdaňovaných príjmov a daňových výdavkov. Pri podvojnom účtovníctve je takisto nutné poznať účtovné triedy, skupiny účtov a metodiku ich účtovania. Jednotlivé účty majú dve strany, a síce má dať a dal. Na tieto strany sa účtujú účtovné položky vždy duálne, teda na dva účty, čo je podstatne náročnejšie ako u jednoduchého účtovníctva.

Účtovný denník zachytáva všetky účtovné operácie v časovom slede a je zároveň hlavnou účtovnou knihou. Podvojné účtovníctvo vychádza z účtovnej osnovy, podmienenej súvzťažným, resp. akruálnym účtovaním. Na podvojné účty sa účtujú príjmy a výdaje v hotovosti, no aj účtovanie pohľadávok, záväzkov, miezd a podobne. Účtovná závierka musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky k nej samotnej.

Výpočet základu dane sa v podvojnom účtovníctve vypočíta ako rozdiel výnosov a nákladov. Rozdiel výnosov a nákladov je výsledkom hospodárenia. Ten sa upraví o odpočítateľné a pripočítateľné položky, ktoré sú presne definované v zákone o dani z príjmov, na základ dane z príjmov. Podnikateľský subjekt teda platí daň z príjmov, nie však z uhradených peňažných prostriedkov. Z toho logicky vyplýva, že daný subjekt má povinnosť zdaniť výnosy z obchodu, aj napriek tomu, že nemusí mať za služby či tovar zaplatené. Čo však môže spôsobiť, že podnikateľský subjekt je povinný odviesť daň aj z peňazí, ktoré ešte nemá.

Výsledok hospodárenia tvorí akýsi odrazový mostík pre vyčíslenie základu dane. Ako už bolo spomenuté vyššie, výsledok hospodárenia je v podvojnom účtovníctve rozdielom medzi výnosmi a nákladmi. Rozdiel medzi výsledkom hospodárenia a základom dane však spočíva v tom, že v základe dane sú zohľadnené len položky výnosov prípustné z hľadiska zákona o dani z príjmov a náklady, ktoré  sú z tohto hľadiska daňovo uznateľnými nákladmi.

 

Účtovníctvo Liptovský Mikuláš

Okt 14

Či ste z Liptovského Mikuláša, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi alebo Nižnej Myšle, ak podnikáte, účtovníctvo si viesť musíte. A záleží len na Vás a hlavne na Vašich zručnostiach, či si ho robíte sami alebo ho zveríte do rúk odborníkom. No ak nieste rodený ekonóm, ak nemáte ekonómiu vyštudovanú a hlavne ak nemáte prehľad v neustále sa meniacich zákonoch a ich novelizáciách, rozumnejšie by bolo, nechať to na ľudí, ktorých to živí.

Účtovníctvo ako také, Vám pomôže sledovať stav a výsledok Vašej podnikateľskej činnosti, poskytne  dôležité informácie pre rozhodovanie sa a riadenie podniku, čím zároveň napomáha jeho rozvoju a Vašej finančnej situácii. Teda má zásadný význam pre chápanie financií, vnútornej štruktúry podniku a jeho riadenia.

Hlavným účelom účtovníctva teda je informovať o ekonomickej stabilite či nestabilite podniku, jeho finančnej situácii, hospodárskych výsledkoch a pod. Účtovníctvo a informácie o ňom, závisia od toho, pre koho sú určené, teda kto je ich užívateľom. Pre tieto účely je ho potrebné diferencovať na účtovníctvo manažérske sa finančné. Manažérske účtovníctvo slúži na riadenie vnútropodnikových procesov, zatiaľ čo účtovníctvo finančné poskytuje informácie externým subjektom.

Nakoľko povinnosť vedenia účtovníctva podnikateľom vyplýva zo zákona, je dobré ho ponechať na odborníkov a to aj kvôli neustále sa meniacim zákonom a ich sústavným novelizáciám. Takýchto odborníkov sa zaručene nájde všade neúrekom, preto ani v Liptovskom Mikuláši by ste s účtovníctvom nemali mať problémy. Firmy, ekonómovia či účtovníci sú všade navôkol nás. Treba sa len poobhliadnuť a vybrať si toho správneho. A ak by ste ho náhodou aj nenašli, stále je tu možnosť viesť si účtovníctvo online. Áno, aj napríklad z Liptovského Mikuláša.

 

Účtovníctvo Dolný Kubín

Okt 14

Účtovníctvo. Večný problém podnikateľov. Nezáleží či ste z Bratislavy, Dolného Kubína alebo Barce, ak podnikáte, účtovníctvo si viesť musíte. A to ako pre účely vlastné, tak aj pre účely odvádzania daní ale aj odvodov. Účtovníctvo Vám poskytne dokonalý prehľad o tom kde a koľko utrácate, čo vynáša a čo nie a či celkovo váš podnik vykazuje zisky alebo straty. Pomôže Vám takisto sa zorientovať v ekonomickej stabilite či nestabilite, výsledkoch hospodárenia a v neposlednom rade Vám pomôže aj pri rozhodovaní a organizácii.

Ak vedenie účtovníctva prenecháte na osoby s patričným vzdelaním, máte o jednu starosť menej a môžete sa naplno venovať svojej podnikateľskej činnosti. Ruka v ruke s tým máte aj akú-takú istotu a záruku, že vaše účtovníctvo je vedené správne a podlieha najnovším zákonom a ich novelizáciám. V tých by ste, mimochodom, museli mať dokonalý prehľad, ak by ste si účtovníctvo chceli viesť sami, čo je neľahkým orieškom.

Pre vlastné účely sa vedie účtovníctvo manažérske a už z jeho pomenovania vyplýva, že je určené hlavne manažérom, na všetkých stupňoch riadenia, pre správne rozhodovanie sa a riadenie podniku. Pre externých užívateľov sa vedie účtovníctvo finančné, resp. podvojné, ktoré je ale podstatne komplikovanejšie, nakoľko pri výpočte základu musíte brať do úvahy aj rôzne pripočítateľné a odpočítateľné položky, presne stanovené zákonom o dani z príjmov.

Subjektov poskytujúcich účtovné služby je všade neúrekom, stačí si len vybrať. Tak či tak, zákon všetkým podnikateľom ukladá povinnosť viesť si účtovníctvo, a či to prenecháte niekomu kompetentnému, alebo máte odvahu si ho viesť sami, je len a len na Vás.

 

Informácia k úprave výšky zamestnaneckej prémie

Sep 05

za zdaňovacie obdobie roku 2011

Informácia DR SR

Sep 05

o schválenej novele zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (z.č. 250/2011 Z.z.)

Dodatok č. 1 k pokynu DR SR

Aug 17

na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Niekto Vám zaplatí účtovníctvo!

Aug 12

Prineste nám 10 nových zákazníkov a v danom mesiaci účtujete úplne zadarmo!

Znamená to, že za každého (rovnako veľkého – podľa objemu položiek a ceny účtovných služieb) klienta, ktorého nám privediete Vám cenu znížime o 10%. Zľava sa bude prehodnocovať každý mesiac podľa skutočného objemu zákazníkov, objemu nimi objednaných služieb atď.

Upozorňujeme, že počet takto získaných bonusov je limitovaný. Odporučený zákazník musí spĺňať parametre objednaných služieb a  musí mať dobrú platobnú disciplínu. Takisto je možné kedykoľvek túto akciu zrušiť pre nových zákazníkov. Nárok na ňu nieje akokoľvek vymáhateľný.

Preukázanie nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované nezaopatrené dieťa,

Aug 08

ktoré študuje na zahraničnej vysokej škole a získa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Pokyn DR SR na postup pri vyčíslení základu dane z príjmov

Júl 28

pri predaji a kúpe podniku alebo jeho časti u daňovníka, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov